DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Genel bilgiler ve kullanım amacı
Bu başvuru formu DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.
Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.
Başvuru yolu
Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:
Şirketimizin Kartaltepe Mahallesi, Aykut Sokak, No:1/A Bayrampaşa/İSTANBUL adresine şahsen, posta ya da kargo yoluyla
Şirketimize ait dincbay@dincbay.com e-posta adresine (Bu formun imzalı suretini tarayarak)

Veri sahibi bilgileri
Adı soyadı
TC No
İletişim adresi
Telefon numarası
E-posta
Faks No

Talep sonucunun iletilmesi
Talebiniz sonucunun size ulaştırılmasını istediğiniz iletişim kanalını işaretleyiniz.
Sonuç E-posta hesabıma gönderilsin
Sonuç adresime postalansın
Sonuç faks olarak iletilsin

Başvuru konusu
Başvuru konunuzu ve talebinizi aşağıya yazabilirsiniz

Veri sahibi beyanı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
VERİ SAHİBİ
Adı Soyadı
Başvuru Tarihi
İmza