6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AÇIK RIZA METNİ

DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;
Kanun ile DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şirketi’nin iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak ;
İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,
Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,
Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
E-ticaret hizmetinin sunulması çerçevesinde DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soy ad, cep telefonu numarası, araç bilgileri, adres ve üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şirketi’nin web uygulamasında ve müşteri kayıtlarında kaydedilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;
Şirketin web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Şirketin Müşteri ile iletişime geçebilmesi,
Şirket tarafından Müşteriye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteriye gönderiminin sağlanması,
Sipariş takibinin yapılması,
Müşteriye ürün/ürünlerin gönderilmesi,
Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, Müşterilere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşterilerimizin bilgilendirilmesi,
Satış sonrası şirket tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.
Veri Sorumlusunun Bilgileri
Şirketin müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirketimize ait bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Şirket: DİNÇBAY LASTİKÇİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi, Aykut Sokak, No:1/A Bayrampaşa/İSTANBUL
Tel: (0212) 615 33 30
E-posta: dincbay@dincbay.com
İşbu Müşteri Açık Rıza Metninde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metnini de okuyarak açık rıza veriyorum.